Αιδιοπλαστική

Αιδιοπλαστική

Είναι η επέμβαση που αφορά την πλαστική και αισθητική ανάπλαση του αιδοίου(Vagina Designing). Στη βιβλιογραφία είναι γνωστή ως Αιδοιοπλαστική. Σκοπός της επέμβασης, είναι η ανάπλαση και επανασχεδίαση των ιστών της περιοχής εξωτερικά, έτσι ώστε η εμφάνιση του αιδοίου να είναι όπως το επιθυμεί η γυναίκα.

Ποια είναι η ιατρική διαδικασία;

Η εξέταση και η συζήτηση με τον ειδικό γιατρό είναι το πρώτο βήμα. Η κάθε γυναίκα σίγουρα έχει διαφορετικές προσδοκίες από την επέμβαση, ο γιατρός όμως είναι αυτός που θα εξηγήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν, γιατί όπως είναι αντιληπτό το σώμα κάθε γυναίκας είναι διαφορετικό. Η επέμβαση αρχίζει με τον σχεδιασμό των περιοχών στις οποίες θα επέμβουμε. Το στάδιο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί καθορίζει και το τελικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια προχωράμε στις τομές πάνω σε αυτό το σχέδιο. Οι τομές θα πρέπει να γίνουν με απόλυτη ακρίβεια και λεπτομέρεια. Η επέμβαση γίνεται με τοπική, γενική ή και επισκληρίδια αναισθησία, σε οργανωμένο και ειδικά εξοπλισμένο κέντρο ή σε κατάλληλα εξοπλισμένη κλινική και η διάρκεια της είναι από 2 έως 3 ώρες. Δεν χρειάζεται παραμονή στη κλινική παρά μόνο λίγες ώρες μετά την επέμβαση.

Η επιστροφή στη δουλειά είναι άμεση ακόμα και την επόμενη μέρα. Η γυναίκα επιστρέφει στους κανονικούς της ρυθμούς (γυμναστική, σεξουαλική επαφή κλπ) σε διάστημα 6-8 εβδομάδες. Η φαρμακευτική αγωγή που θα χρειαστεί να λάβει είναι κάποια αντιβίωση και κάποιες τοπικές αλοιφές για μια εβδομάδα. Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος και υποφερτός και γενικά αντιμετωπίζεται με ήπια παυσίπονα. Η περιοχή θα είναι ελεύθερη χωρίς επιδέσμους ή γάζες.