Κονδυλώματα

Κονδυλώματα

Ο ιός HPV, θεωρείται ο πιο συχνά σεξουαλικά μεταδιδόμενος ιός. Πολλές μελέτες εκτιμούν πως η πλειοψηφία του σεξουαλικά ενεργού πληθυσμού, έχει εκτεθεί σε μόλυνση με τουλάχιστον ένα τύπο του ιού.