Νήματα Προσώπου Silhouette Soft

Νήματα Προσώπου Silhouette Soft

Άμεση λύση για την χαλάρωση, σε  45 λεπτά!!!!

Xωρίς τομές

Με την χρήση των Απορροφήσιμων Νημάτων με Κώνους.

Η σύγχρονη Αισθητική Ιατρική προχωρά όλο και περισσότερο σε μη επεμβατικές θεραπείες για την αντιμετώπιση της γήρανσης,της χαλάρωσης,της απώλειας όγκου και της πτώσης των ανατομικών στοιχείων του προσώπου.

Η μέθοδος Silhouette Soft αποτελεί ένα νέο θεραπευτικό πρωτόκολλο, μια καινοτόμο μέθοδο η οποία προσεγγίζει το Lifting του προσώπου, μειώνοντας και αναβάλλοντας τις περιπτώσεις για κλασσικό χειρουργικό Lifting, αναστέλλοντας παράλληλα και τις αντίστοιχες επιπλοκές του.